Klinika Gennet, ST Johns 16, London

Vila Verde

ČVUT 1PP-1NP

Zlepšení vnitřního prostředí prostorů pro studenty v budově A
 

Gennet strojovna

Přístavba kliniky Sv. Klimenta

Laboratoř 109

Úprava laboratoře m. č. 0.109

Laboratoř G1.042

Úprava VZT pro laboratoř

Technické plyny F2.006

UMG Krč Rybičky

Rekonstrukce suterénu

UMG Mikroskopy

Úpravy pro prostory servisního pracoviště světelné mikroskopie a cytometrie